Činnosť

Realizácia stavieb
Stavby realizujeme s maximálnym dorazom na kvalitu práce a použité materiály. 
Grafický návrh
Na základe vašich požiadaviek Vám vypracujeme a doladíme grafický návrh. Vypracujeme cenovú ponuku a po odsúhlasení dohodneme termín realizácie
Poradenstvo
Dokončením stavby sa naša práca nekončí. Množstvo zákazníkov potrebuje poradiť a usmerniť napr. s údržbou alebo ďalšími realizáciami, nutnosťou rekonštrukcie a pod. Preto sa snažíme výjsť v ústrety aj po realizácií stavby